Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Cytat dnia:

*O Projekcie *Uczestnicy Projektu *Aktualności *Do Pobrania *Kontakt*


Do Pobrania

Poniżej znajdują się materiały do pobrania. Aby zapisać wybrany materiał na dysk, najlepiej "najechać" na niego myszką (kliknąć prawym przyciskiem myszy) i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..."

Zestawienie wynagrodzeń dotyczących Szkoły Przyszłości.

N O W E !!!

Informacja finansowa poprawiona z 28-05-2007
Okresowa karta czasu pracy w projekcie
Pełnomocnictwo
Sprawozdanie finansowe zadaniowe kwartalne poprawione 28-05-07
Sprawozdanie finansowe zadaniowe miesięczne poprawione 28-05-07
Umowa zlecenie z klauzulą płatności za wcześniejsze prace z 28-05-07
Umowa zlecenie zwykła z 28-05-07

Druki dotyczące umów zlecenia oraz sprawozdania zadaniowe.

Instrukcja wypełniania sprawozdania fin. w kategoriach - miesięczne
Instrukcja wypełniania zestawienia finansowego w tabeli 20
Komunikat Nr 1
Oświadczenie
Przykładowy ZP-17
Sprawozdanie finansowe zadaniowe - kwartalne
Sprawozdanie finansowe zadaniowe - miesięczne
Wzorcowe ZP-2
Wzorcowe ZP-2WR
Załącznik Nr 3 - opinie i komentarze
ZP-11
ZP-17
ZP-2
ZP-2WR

Wszystkie w/w dokumenty są spakowane programem ZIP i znajdują się tutaj.

Poradnik finansowy Szkoły Przyszłości Wielkość pliku 11.3 MB, poradnik spakowany programem ZIP - 6.91 MB, znajduje się tutaj.

1.Wzór karty czasu pracy - obowiązkowy w przypadku stałego zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych pracownika do realizacji zadań związanych z projektem w ramach umowy o pracę.

2.Wzór oświadczenia o odbytej podróży służbowej - obowiązkowy w przypadku odbycia podróży służbowej innym środkiem lokomocji niż pociąg PKP klasa II.

3.Wzór umowy najmu pomieszczenia (nieruchomości) na potrzeby projektu Szkoła Przyszłości.

4.Umowa zlecenia - wzór.

5.Stałe zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych - wzór.

6.Informacja finansowa dotycząca wniosku - wzór.

7.Druk ZP (stosowany w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki, art. 67 ustawy).

8.Druk ZP-2/WR (stosowany w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki, art. 67 ustawy).

9.Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Obowiązująca numeracja szkół uczestniczących w projekcie Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej.

Powrót do strony głównej