Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Cytat dnia:

*O Projekcie *Uczestnicy Projektu *Aktualności *Do Pobrania *Kontakt*


Kontakt

Gmina Łuków - lider projektu

Gminny Zespół Oświatowy w Łukowie
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel./fax (025)798-24-40
e-mail:gzolukow@poczta.onet.pl
Strona internetowa:www.gzolukow.republika.pl
Koordynator projektu: Bogdan Wiącek
Zastępca koordynatora projektu: Elżbieta Domańska
Sekretarz projektu: Beata Nowak

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie
tel.(025)796 23 77
e-mail:
sp_aleksandrow@interia.pl
Strona internetowa:www.aleksandrow.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Danuta Matyka
Koordynator szkolny - Danuta Matyka

Szkoła Podstawowa w Czerśli
tel.(025)798 26 35
e-mail:
zs_czersl@poczta.onet.pl
Strona internetowa:www.czersl.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Dorota Goławska
Koordynator szkolny - Jakubiak Zenobia

Szkoła Podstawowa w Dąbiu
tel.(025)796 33 98
e-mail:
dabie_szk@poczta.onet.pl
Strona internetowa:www.dabie.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Jacek Kiciński
Koordynator szkolny - Bieniek Renata

Szkoła Podstawowa w Gołaszynie
tel.(025)798 28 86
e-mail:
golszk@poczta.onet.pl
Strona internetowa:www.golaszyn.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Mariusz Chudek
Koordynator szkolny - Goławska Małgorzata

Szkoła Podstawowa w Gołąbkach
tel.(025)798 99 27
e-mail:
zsgolabki@neostrada.pl
Strona internetowa:www.golabki.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Marek Król
Koordynator szkolny - Robert Marzena

Szkoła Podstawowa w Gręzówce
tel.(025)798 15 24
e-mail:
zsgrezowka@interia.pl
Strona internetowa:www.grezowka.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Leokadia Kozioł
Koordynator szkolny - Hermanowicz Regina

Szkoła Podstawowa w Krynce
tel.(025)797 58 34
e-mail:
wojsob@poczta.onet.pl
Strona internetowa:www.krynka.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Wojciech Sobolewski
Koordynator szkolny - Kędziora Bogusława

Szkoła Podstawowa w Rolach
tel.(025)796 08 73
e-mail:
sp_role@poczta.onet.pl
Strona internetowa:www.role.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Jerzy Lipiec
Koordynator szkolny - Lipiec Małgorzata

Szkoła Podstawowa w Strzyżewie
tel.(025)796 30 54
e-mail:
zs_strzyzew@interia.pl
Strona internetowa:www.strzyzew.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Janusz Kozłowski
Koordynator szkolny - Świst Małgorzata

Szkoła Podstawowa w Świdrach
tel.(025)625 08 10
e-mail:
szkola@swidry.gminalukow.pl
Strona internetowa:www.swidry.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Elżbieta Domańska
Koordynator szkolny - Kożuch Maria

Szkoła Podstawowa w Zalesiu
tel.(025)796 23 15
e-mail:
zalesieluk@poczta.onet.pl
Strona internetowa:www.zalesie.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Grażyna Grula
Koordynator szkolny - Skorupa Hanna

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
tel.(025)796 30 49
e-mail:
zarzecz@promax-ck.pl
Strona internetowa:www.zarzecz.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Wanda Krasuska
Koordynator szkolny - Wanda Krasuska

Filialna Szkoła Podstawowa w Turzych Rogach
tel.(025)796 25 34
e-mail:
turzerogi@op.pl
Strona internetowa:www.turzerogi.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Ewa Krasucka
Koordynator szkolny - Bojar Urszula

Gimnazjum w Gołąbkach
tel.(025)798 99 27
e-mail:
zsgolabki@neostrada.pl
Strona internetowa:www.golabki.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Marek Król
Koordynator szkolny - Białowąs Adam

Gimnazjum w Gręzówce
tel.(025)798 15 24
e-mail:
zsgrezowka@interia.pl
Strona internetowa:www.grezowka.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Leokadia Kozioł
Koordynator szkolny - Strzelec Katarzyna

Gimnazjum w Krynce
tel.(025)797 58 34
e-mail:
wojsob@poczta.onet.pl
Strona internetowa:www.krynka.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Wojciech Sobolewski
Koordynator szkolny - Sobolewska Grażyna

Gimnazjum w Strzyżewie
tel.(025)796 30 54
e-mail:
zs_strzyzew@interia.pl
Strona internetowa:www.strzyzew.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Janusz Kozłowski
Koordynator szkolny - Zaremba Renata

Gimnazjum w Zalesiu
tel.(025)796 23 15
e-mail:
zalesieluk@poczta.onet.pl
Strona internetowa:www.zalesie.gminalukow.pl
Dyrektor szkoły: Grażyna Grula
Koordynator szkolny - Sych Ewa
*********************************************
Gmina Stanin

Zespół Szkół w Staninie
- Publiczne Gimnazjum
- Szkoła Podstawowa

tel.(025)796-11-84
e-mail:
gstanin@o2.pl
Dyrektor szkoły: Janusz Sobiech
Koordynator szkolny - gimnazjum: Janusz Sobiech
Koordynator szkolny - szkoła podstawowa: Jarosław Michalak

Zespół Szkół w Zagoździu
- Publiczne Gimnazjum
- Szkoła Podstawowa

tel.(025)796-18-12
e-mail:zagozdzie@op.pl
Dyrektor szkoły: Jadwiga Grudzień
Koordynator szkolny - gimnazjum: Janusz Fijał
Koordynator szkolny - szkoła podstawowa: Jadwiga Grudzień

Zespół Szkół w Jeleńcu
- Publiczne Gimnazjum
- Szkoła Podstawowa

tel.(025)796-34-55
e-mail:pgjeleniec@wp.pl
Dyrektor szkoły: Henryk Pałucki
Koordynator szkolny - gimnazjum: Henryk Pałucki
Koordynator szkolny - szkoła podstawowa: Małgorzata Dzido

Szkoła Podstawowa w Kujawach
tel.(025)798-11-26
e-mail:spkujawy@o2.pl
Dyrektor szkoły: Maria Nowak
Koordynator szkolny: Marzena Grzejdak

Szkoła Podstawowa we Wnętrznem
tel.(025)796-19-03
e-mail:szkola35edu@onet.eu
Dyrektor szkoły: Zofia Mateńko
Koordynator szkolny: Zofia Mateńko

Szkoła Podstawowa w Zastawiu
tel.(025)640-58-94
e-mail:szkolazastawie@wp.pl
Dyrektor szkoły: Grażyna Kołodziej
Koordynator szkolny: Grażyna Kołodziej

Szkoła Podstawowa w Tuchowiczu
tel.(025)625-16-91
e-mail:szkola@sptuchowicz.pl
Strona internetowa:www.sptuchowicz.pl
Dyrektor szkoły: Bożena Stępniewska-Szewczyk
Koordynator szkolny: Barbara Kopeć

Szkoła Podstawowa w Jonniku
tel.(025)796-34-76
e-mail:
spjonnik@interia.pl
Dyrektor szkoły: Halina Gajo
Koordynator szkolny: Halina Gajo

Szkoła Podstawowa w Sarnowie
tel.(025)796-28-70
e-mail:spsarnow@o2.pl
Dyrektor szkoły: Teresa Kłos
Koordynator szkolny: Danuta Michalczuk
*********************************************
Gmina Trzebieszów

Szkoła Podstawowa w Celinach
tel.(025)797-48-88
e-mail:celiny@op.pl
Strona internetowa:www.celiny.republika.pl
Dyrektor szkoły: Andrzej Staniak
Koordynator szkolny: Andrzej Staniak

Szkoła Podstawowa w Dębowicy
tel.(025)796-07-21
e-mail:
spdebowica@interia.pl
Dyrektor szkoły: Krzysztof Kazana
Koordynator szkolny: Anetta Goławska

Szkoła Podstawowa w Jakuszach
tel.(025)796-02-41
e-mail:spjakusze@wp.pl
Dyrektor szkoły: Robert Wierzejski
Koordynator szkolny: Robert Wierzejski

Szkoła Podstawowa w Leszczance
tel.(025)796-33-12
e-mail:spleszczanka@wp.pl
Dyrektor szkoły: Elżbieta Mościcka
Koordynator szkolny: Elżbieta Mościcka

Szkoła Podstawowa w Mikłusach
tel.(025)796-00-98
e-mail:miklusy@.onet.pl
Dyrektor szkoły: Marek Kulpa
Koordynator szkolny: Marianna Zarzycka- Marciniuk

Szkoła Podstawowa w Szaniawach
tel.(025)796-30-64
e-mail:spszaniawyszkolaprzyszlosci@wp.pl
Dyrektor szkoły: Lidia Kornas
Koordynator szkolny: Zbigniew Smarż

Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie
tel.(025)796-06-89
e-mail:sptjg@wp.pl
Dyrektor szkoły: Jadwiga Galińska
Koordynator szkolny: Jolanta Brzozowska

Szkoła Podstawowa w Wólce Konopnej
tel.(025)796-02-33
e-mail:wolkakonopna@op.pl
Strona internetowa:www.wolkakonopna.republika.pl
Dyrektor szkoły: Anna Dobrowolska
Koordynator szkolny: Kazimiera Orzełowska

Gimnazjum w Dębowicy
tel.(025)796-10-07
e-mail:
debowica@interia.pl
Dyrektor szkoły: Ewa Sposób
Koordynator szkolny: Andrzej Czubaszek

Gimnazjum w Trzebieszowie
tel.(025)796-06-88
e-mail:szaniawska@o2.pl
Dyrektor szkoły: Zbigniew Smarż
Koordynator szkolny: Wanda Szaniawska

Koordynator Projektu w Gminie Trzebieszów: Krzysztof Kazana
e-mail:spdebowica@interia.pl
*********************************************

Gmina Stoczek Łukowski

Zespół Oświatowy w Kisielsku
tel.(025)797-31-14
e-mail:zo_kisielsk@op.pl
Dyrektor szkoły: Barbara Urszula Sałasińska
Koordynator szkolny - szkoła podstawowa: Jadwiga Staniak
Koordynator szkolny - gimnazjum: Barbara Rosa

Zespół Oświatowy w Starej Prawdzie
tel.(025)797-00-28
e-mail:prawdastara@op.pl
Dyrektor szkoły: Tadeusz Baka
Koordynator szkolny - szkoła podstawowa: Małgorzata Redos
Koordynator szkolny - gimnazjum: Ryszard Baka

Zespół Oświatowy w Jedlance
tel.(025)640-58-26
e-mail:szkolajedlanka@op.pl
Dyrektor szkoły: Maria Brodzik
Koordynator szkolny - Ewa Sosnowska - Misiak

Zespół Oświatowy w Szyszkach
tel.(025)796-18-90
e-mail:szkolaszyszki@op.pl
Dyrektor szkoły: Grażyna Podstawka
Koordynator szkolny - szkoła podstawowa: Ewa Zientara
Koordynator szkolny - gimnazjum: Jolanta Grzęda

Zespół Oświatowy w Starej Róży
tel.(025)797-43-48
e-mail:szkolaroza@interia.pl
Dyrektor szkoły: Wiesław Gajowniczek
Koordynator szkolny - szkoła podstawowa: Elżbieta Wiśniewska
Koordynator szkolny - gimnazjum: - Bożena Kraszkiewicz - Kot

Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach
tel.(025)797-41-30
e-mail:gim_kobialki@op.pl
Dyrektor szkoły: Krzysztof Czub
Koordynator szkolny - szkoła podstawowa: Jolanta Wołoszka
Koordynator szkolny - gimnazjum: - Anna Flis

Szkoła Podstawowa w Kamionce
tel.(025)75-100-25
Dyrektor szkoły: Grażyna Węzowska
Koordynator szkolny - Ewa Lada

Szkoła Filialna w Toczyskach
tel.(025)797-50-60
Dyrektor szkoły: Ewa Barej
Koordynator szkolny - Ewa Barej
*********************************************

Gmina Krzywda

Szkoła Podstawowa w Krzywdzie
tel.(025)755-10-88
e-mail:zsspk@wp.pl
Dyrektor szkoły: Ewa Latoch-Sprycha
Koordynator szkolny - Bożena Mioduchowska

Szkoła Podstawowa w Okrzei
tel.(025)755-09-34
e-mail:gimokrzeja@o2.pl
Dyrektor szkoły: Elżbieta Gogłoza
Koordynator szkolny - Beata Dziudzik

Szkoła Podstawowa w Hucie Dąbrowie
tel.(025)755-04-16
e-mail:szkolahuta@onet.eu
Dyrektor szkoły: Ryszard Żurek
Koordynator szkolny - Joanna Lipińska

Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej
tel.(025)797-60-39
e-mail:szkolaokrzejska@op.pl
Dyrektor szkoły: Iwona Chudek
Koordynator szkolny - Iwona Chudek

Szkoła Podstawowa w Fiukówce
tel.(025))755-00-61
e-mail:spfiukowka@wp.pl
Strona internetowa:spfiukowka.w8w.pl
Dyrektor szkoły: Krystyna Tomasik
Koordynator szkolny - Krystyna Tomasik

Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym
tel.(025)755-13-96
e-mail:
sp_radsmol@poczta.onet.pl
Dyrektor szkoły: Adam Mostowski
Koordynator szkolny - Elżbieta Fronc

Szkoła Podstawowa w Anielinie
tel.(025)755-10-45
e-mail:spanielin@op.pl
Dyrektor szkoły: Grażyna Pogonowska
Koordynator szkolny - Grażyna Pogonowska

Gimnazjum w Okrzei
tel.(025)755-09-34
e-mail:gimokrzeja@o2.pl
Dyrektor szkoły: Elżbieta Gogłoza
Koordynator szkolny - Beata Sulej

Gimnazjum w Hucie Dąbrowie
tel.(025)755-04-16
e-mail:szkolahuta@onet.eu
Dyrektor szkoły: Ryszard Żurek
Koordynator szkolny - Teresa Beczek

Gimnazjum w Radoryżu Kościelnym
tel.(025)755-10-13
e-mail:gm-krzywda@neostrada.pl
Strona internetowa:gimnazjum.radoryz.no-ip.pl
Dyrektor szkoły: Maria Lazarowicz
Koordynator szkolny - Maria Lazarowicz
*********************************************
Miasto Łuków

Szkoła Podstawowa Nr 1
tel.(025)798-33-57
e-mail:
sp1luk@poczta.onet.pl
Strona internetowa:www.sp1.lukow.net.pl
Dyrektor szkoły: mgr Karol Ciołek
Koordynator szkolny - Danuta Nurzyńska

Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi
tel.(025)798-25-68
e-mail:
dyrektor@sp4.lukow.net.pl
Strona internetowa:www.sp4.lukow.net.pl
Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Pogodzińska
Koordynator szkolny - Elżbieta Kur

Szkoła Podstawowa Nr 5
tel.(025)798-46-57
e-mail:
piatkalukow@wp.pl
Dyrektor szkoły: p. o. mgr Jerzy Kołodyński
Koordynator szkolny - Barbara Kozłowska

Gimnazjum Nr 1 z oddziałami integracyjnymi
tel.(025)798-98-02
e-mail:gimnnr1@wp.pl
Strona internetowa:www.gim1.lukow.pl
Dyrektor szkoły: mgr Irmina Szymanowicz
Koordynator szkolny - Danuta Kowal

Gimnazjum Nr 2
tel.(025)798-27-65
e-mail:
makowin@poczta.onet.pl
Strona internetowa:www.gim2lukow.republika.pl
Dyrektor szkoły: mgr Marek Kosiński
Koordynator szkolny - Katarzyna Szcześniak

Gimnazjum Nr 3
tel.(025)798-27-14
e-mail:
gimnazjum3@onet.eu
Strona internetowa:www.gim3.neostrada.pl
Dyrektor szkoły: mgr Sławomir Różalski
Koordynator szkolny - Barbara Toporowicz
*********************************************
Miasto Stoczek Łukowski

Szkoła Podstawowa w Stoczku Łukowskim
tel.(025)797-01-62
e-mail:
milczuk@op.pl
Strona internetowa:www.zostoczek.edu.pl
Dyrektor szkoły: Dyrektor Zespołu Oświatowego - Wiesława Milczuk tel. 661 118 851
Koordynator szkolny - Danuta Żebrowska

Gimnazjum w Stoczku Łukowskim
tel.(025)797-01-62
e-mail:
agnieszka.osiak@interia.pl
Strona internetowa:www.zostoczek.edu.pl
Dyrektor szkoły: Dyrektor Zespołu Oświatowego - Wiesława Milczuk tel. 661 118 851
Koordynator szkolny - Agnieszka Osiak
*********************************************

Powrót do strony głównej