Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Cytat dnia:

*O Projekcie *Uczestnicy Projektu *Aktualności *Do Pobrania *Kontakt*


Aktualności

KOMUNIKATY

INFORMACJE ZE SZKÓŁ

Kilka słów o projekcie

Projekt "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej" realizowany był w 49 szkołach podstawowych i 22 gimnazjach z 7 gmin powiatu łukowskiego - od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Źródłem finansowania projektu były środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich oraz budżetu państwa.

Zasadniczym celem projektu było stworzenie sprzyjających warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w celu lepszego dostępu do rynku pracy, a w szczególności wyrównywania poziomu wiedzy oraz wspieranie motywacji edukacyjnej uczniów. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w różnych innowacyjnych formach zajęć ukierunkowanych na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki życiowej.

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego, na działania projektu Szkoła Przyszłości, wyniosła 8 519 225 zł. Szkoły, w zależności od liczby uczniów oraz jakości przygotowanych programów rozwoju, otrzymały dotacje od 27 000 zł do 278 000 zł. Powstało prawie 1 000 programów własnych nauczycieli w realizacji których brało udział około 15 000 osób (11 000 uczniów, 1 000 nauczycieli i 3 000 rodziców). Uczniowie mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach krajowych i zagranicznych, zielonych szkołach, koloniach, obozach sportowych, a także wyjazdach do teatrów, kin, na pływalnie kryte oraz na mecze międzypaństwowe i ligowe w najpopularniejszych grach zespołowych. Do realizacji programów zakupiono różnego rodzaju sprzęt elektroniczny i komputerowy, a także wiele pomocy dydaktycznych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Publikacja o działaniach Szkoły Przyszłości 18-03-2008

Zaproszeni Goście 18-03-2008

Przebieg uroczystości podsumowania Szkoły Przyszłości 18-03-2008

A oto zdjęcia z tej uroczystości


Od początku

Powrót do strony głównej